Platit

Factura

Furnizor:

Popești Leordeni, Șos. Olteniței, Nr. 59
Județul Ilfov, 077160

CUI: 35139282 | R.C. J23/3718/2015
Capital social: 200 lei
Telefon: 0760.446.823
e-mail: contact@leistung.ro

Numar Factura LCR-0083
Total Datorat 2.000,00 Lei
Client:
Universitatea Valahia din Târgoviște

Bulevardul Carol I, nr. 2, Târgoviște, județul Dambovita

CUI 4279685
IBAN RO24TREZ27120F332000XXXX
Trezoreria Municipiului Târgoviște

Cantitate/Ore Serviciu PretSubtotal
1 Realizare website

Proiect de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente, cu titlul: „Podoaba în preistoria teritoriului nord dunărean: simbol estetic sau socio-cultural?” - cod proiect PN-III-P1-1.1-TE-2016-0182, nr. contract 128/2018

2.000,00 Lei2.000,00 Lei
Subtotal 2.000,00 Lei
TVA 0,00 Lei
Total Datorat 2.000,00 Lei

PLATA PRIN TRANSFER BANCAR
ING BANK ROMÂNIA Bălcescu
• RO10INGB0000999905354258
TREZORERIA ILFOV
• RO25TREZ4215069XXX014297