Factura

Furnizor:

Popești Leordeni, Șos. Olteniței, Nr. 59
Județul Ilfov, 077160

CUI: 35139282 | R.C. J23/3718/2015
Capital social: 200 lei
Telefon: 0760.446.823
e-mail: contact@leistung.ro

Numar Factura LCR-0147
Data Factura 22 septembrie 2020
Data Scadentei 30 septembrie 2020
Total Datorat 23.566,15 Lei
Client:
UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI (USAMVB)

București, B-dul Mărăști nr.59, Sector 1, cod poştal 011464

Cod fiscal 4602041
Cont nr. RO35TREZ70120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Sector 1 București

Cantitate/Ore Serviciu PretSubtotal
1 Activități ale portalurilor web

Realizarea unei Aplicație/chestionar pentru evaluarea abilitaților elevilor care va fi folosită pentru a ghida elevii în alegerea unei facultăți din cadrul USAMV și mentenanța acesteia timp de 12 luni

23.566,15 Lei23.566,15 Lei
Subtotal 23.566,15 Lei
TVA 0,00 Lei
Total Datorat 23.566,15 Lei

PLATA PRIN TRANSFER BANCAR
ING BANK ROMÂNIA Bălcescu
• RO10INGB0000999905354258
TREZORERIA ILFOV
• RO25TREZ4215069XXX014297