Negocierile și derularea acordurilor de împrumut cu Fondul Monetar Internațional și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în perioada 1965-1989

15,00 lei30,00 leiIlarion Țiu, Negocierile și derularea acordurilor de împrumut cu Fondul Monetar Internațional și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în perioada 1965-1989, București, Leistung Publishing, 2017, 122 p.
ISBN: 978-606-94215-5-0

Golește
Cod Produs: EBOOK_002 Categorie: Etichetă:

Cuprins

Lista tabelelor și graficelor

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. Aderarea României la Fondul Monetar Internațional și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare

CAPITOLUL 2. Împrumuturile de la Fondul Monetar Internațional

CAPITOLUL 3. Împrumuturile de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare
3.1. Proiectele finanțate de BIRD în industrie
3.2. Proiectele finanțate de BIRD în agricultură
3.3. Proiectele finanțate de BIRD în transporturi
3.4. Contribuția creditelor BIRD la criza datoriei externe
3.5. Studiu de caz: construcția Canalului Dunăre – Marea Neagră

CAPITOLUL 4. Achitarea datoriei externe

CAPITOLUL 5. Consecințele creditelor de la FMI și BIRD asupra economiei
5.1. Caracteristici ale economiei românești în perioada împrumuturilor de la FMI și BIRD
5.2. Implicarea lui Nicolae Ceaușescu în gestionarea creditelor de la FMI și BIRD
5.3. Raționalizarea consumului
5.4. Criza energetică
5.5. Consecințele dezvoltării extensive asupra mediului
5.6. Influența investițiilor asupra cercetării-dezvoltării-inovării

Concluzii

BIBLIOGRAFIE

Lista tabelelor și graficelor

Tabelul 2.1. Creditele primite de România de la FMI în perioada 1973-1984

Graficul 2.1. Evoluția creditelor României de la Fondul Monetar Internațional (exprimată în milioane $)

Tabelul 3.1. Creditele de investiții primite de România de la BIRD în perioada 1974-1982

Tabelul 3.2. Lista obiectivelor de investiții propuse de guvernul român pentru a fi cofinanțate de BIRD

Tabelul 4.1. Evoluția datoriei externe în perioada 1975-1989 (exprimată în mil. $)

Tabelul 4.2. Datoria externă acumulată în perioada 1975-1987, pe tipuri de credite (exprimată în mil. $)

Graficul 4.1. Distribuția pe procente (%) a creditelor pentru investiții incluse în datoria externă, în perioada 1975-1987

Graficul 4.2. Fluctuația datoriei externe și a ratelor de credit, în perioada 1975-1989

Tabelul 4.3. Structura datoriei externe utilizată pentru negocierile de restructurare, din februarie 1982 (exprimată în mil. $)

Tabelul 4.4. Eșalonarea achitării în avans a datoriei externe, pe tipuri de credite (exprimată în mil. $)

Graficul 4.2. Exprimarea tipurilor de credite achitate în avans, în anii 1988-1989 (în procente)

Tabelul 4.5. Contribuția ICE Dunărea la plata datoriei externe (exprimată în mil. $)

Tabelul 4.6. Evoluția datoriei externe a României, Ungariei și Bulgariei, în anii ’80 (exprimată în mil. $)

Graficul 4.3. Evoluția datoriei externe a României, Ungariei și Bulgariei, în anii ’80

Graficul 5.1. Împrumuturi obținute de România de la FMI, pe tipuri de credite (exprimate în mil. $)

Graficul 5.2. Repartiția împrumuturilor BIRD, pe ramuri economice

Graficul 5.3. Repartiția investițiilor finanțate de BIRD în industrie, pe ramuri economice (exprimată în mil. $)

Graficul 5.4. Repartiția investițiilor finanțate de BIRD în agricultură, pe ramuri economice (exprimată în mil. $)

Graficul 5.5. Distribuția pe ani a creditelor pentru industrie și pentru agricultură

Graficul 5.6. Investițiile finanțate de BIRD, pe județe (exprimate în mil. $)

Graficul 5.7. Raportul dintre dimensiunea regiunii și numărul de județe care au beneficiat de credite BIRD

Tabel 5.1. Evoluția personalului din instituțiile de cercetare, în perioada 1965-1984

Tabelul 5.2. Reprezentarea numerică a activității de cercetare-dezvoltare-inovare, pe ramuri economice